User Menu Search
Close
Integrujemy się
Motor Lublin
/ Kategorie: Motor Lublin

Integrujemy się

Potrzeby osób niepełnosprawnych są normalnymi potrzebami ludzi, którzy z pewnych względów słabsi, pozostają zawsze osobami dążącymi do pełnego wyrażenia własnej wartości. Wsparte skuteczną pomocą mogą wyzwolić w sobie niespożytą energię oraz wartości o wielkim znaczeniu dla całej wspólnoty.  

Jan Paweł II 

 

Po raz kolejny działamy na rzecz integracji dzieci z niepełnosprawnością intelektualną ze swoimi równieśnikami.

Integracja, to dążenie do jak najpełniejszego włączania osób z niepełnosprawnościami we wszystkie dziedziny życia.
Integracja to respektowanie ludzkich wartości, a wyraża się ona w zaniechaniu podziału między pełno - i niepełnosprawnymi.
Integracja zakłada aprobowanie wartości człowieka niepełnosprawnego bez względu na jego osiągnięcia i obowiązujące standardy.
Integracja to wychodzenie naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych, dotyczących leczenia, życia w rodzinie, kształcenia, pracy, czasu wolnego i życia w społeczeństwie oraz przygotowania ich do pełnienia odpowiednich ról.
Integracja to akceptowanie i stwarzanie niepełnosprawnym warunków do uczestnictwa w korzystnym, motywującym i stymulującym możliwości środowisku, co przyczynia się do ich aktywnego udziału w różnych dziedzinach życia

Aby ideę integracji wcielić w życie i żeby odbyło się to z korzyścią dla wszystkich uczniów, muszą być spełnione pewne warunki:

- Dobrze poinformowani rodzice (wszyscy rodzice). Rodzic ma decydujące zdanie w wyborze szkoły. Aby wybrał najodpowiedniejszą opcję dla swojego dziecka, by świadomie zaplanował jego edukację, potrzebuje rzetelnej, pełnej informacji.
- Zmiana postaw społecznych, nastawień, przekonań następuje w przełamaniu barier mentalnych tkwiących w nas, dorosłych - osobach odpowiedzialnych za edukację, nauczycielach i rodzicach. Nasze postawy przekładają się później na postawy naszych dzieci.
- Przygotowanie nauczycieli. Nauczyciele zwłaszcza przedmiotowcy często nie czują się przygotowani do pracy z uczniami z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Ustawicznie kształcą się i doskonalą.
- Zbudowanie systemu wsparcia dla ucznia z niepełnosprawnością w szkole. Uczeń w szkole ogólnodostępnej potrzebuje zmiany kultury szkoły - zapewnienia mu odpowiedniego wsparcia w które powinno być zaangażowane całe lokalne środowisko. Szczególne zadania w tym zakresie mają do spełnienia jednostki samorządu terytorialnego.
- Przygotowanie infrastruktury. Likwidacja barier architektonicznych, doposażenie szkół w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne. Problem barier architektonicznych dotyczy wielu polskich szkół i przedszkoli, zwłaszcza tych, które funkcjonują w starych budynkach. Placówki potrzebują środków finansowych na ich likwidację, a także na sprzęt wykorzystujący nowoczesne technologie informacyjno - komunikacyjne.

Baardzo cieszymy się ze wspólnych działań z Przedszkolem Integracyjnym numer 40 na ulicy Gospodarczej w Lublinie na rzecz integracji małych Lublinian.

Drukuj
103

Czytaj więcej

brak treści

Wystąpił problem podczas ładowania treści

Previous Następny
Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2022 KIBICE RAZEM
Back To Top